ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων συνεργατών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι από τις 19-07-2018 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων συνεργατών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι και την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι με βάση την προκήρυξη αξιολογήθηκαν μόνο οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Ο κωδικός του κάθε υποψηφίου έχει σταλεί στο email του.