ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εξέταση μαθημάτων που δε διδάχθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018

Φοιτητές ανεξαρτήτου εξαμήνου που οφείλουν τα μαθήματα:

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Θεωρία
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ θεωρία και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ εργαστήριο
  • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ θεωρία και ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εργαστήριο 

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση από 21/5/2018 έως 27/5/2018.

Όσον αφορά στα εργαστηριακά μαθήματα απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωσή τους είναι να τα έχουν κατοχυρώσει.

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 13:00 -15:00. 

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/5/2018 και ώρα 13:00-15:00.