ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού προστασίας σταθμών εργασίας των εργαστηρίων πληροφορικής

Δείτε το συνημμένο αρχείο.