ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού προστασίας σταθμών εργασίας των εργαστηρίων πληροφορικής

Δείτε το συνημμένο αρχείο.