ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία παρουσίασης πτυχιακών εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος, που επιθυμούν να ορκιστούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, πως η τελευταία ημέρα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών είναι η 6η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη

Η αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία έως και την 6η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη