ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Η υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά την Εαρινή Περίοδο 2017-2018 (Απρίλιος 2018 - Σεπτέμβριος 2018), σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς μέσω ένταξής τους για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. γίνονται δεκτές αποκλειστικά έως και 23/03/2018. Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις (4) θέσεις.

Οι αιτήσεις γίνονται κατά τις ημέρες & ώρες συναλλαγής κοινού δηλαδή: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή & ώρες 10:00-13:00. Δεκτές και με fax (οποιαδήποτε ώρα και ημέρα) στο 2731082279. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση αποδοχής εργοδότη (η αίτηση και το υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης: οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων ειδικότητας και τα δύο τρίτα του συνόλου των μαθημάτων, καθώς και να βρίσκονται τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ