ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επανεξέταση μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Οι Φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω, και οφείλουν μέχρι και τρία (3) μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για να επανεξεταστούν.

Απαραίτητη επιπλέον προϋπόθεση για το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι οι σπουδαστές να έχουν δηλώσει παλαιότερα τα οφειλόμενα μαθήματα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 12/3/2018 έως και 19/03/2018 μέσω FAX (27310-82279) ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το πρόγραμμα της συμπληρωματικής εξεταστικής θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 26/3/2018 έως 30/3/2018.