ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανανέωση εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου 4415/2016 όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα τους στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνουν τα μαθήματα που επιλέγουν.

Ως εκ τούτου όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από 12/2/2018 έως 18/2/2018.

Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων από 19/2/2018 έως 25/2/2018. Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα (εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση) γίνονται υποχρεωτικά και με φυσική παρουσία κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων. Αυτό ισχύει και για όσους έχουν κατοχυρώσει το εργαστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το τέλος των διορθωτικών δηλώσεων δεν θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση. Όσοι στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δεν θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.