ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών ενόψει της ορκωμοσίας χειμ. εξ. 2017-2018

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος, που επιθυμούν να ορκιστούν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ότι η τελευταία ημέρα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών είναι η 30η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη.