ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διδασκαλία μαθήματος "Έλεγχος ορθής λειτουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων"

Η διδασκαλία του μαθήματος "Έλεγχος ορθής λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων" αναβάλλεται προσωρινά.

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.