ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση για σίτιση ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες & προηγούμενων ετών φοιτητές του ΤΕΙ Πελοποννήσου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη Σπάρτη.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει στις 25/9/2017 και θα ολοκληρωθεί στις 9/10/2017. Ημέρες και ώρες συναλλαγής: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή, 10:00 με 13:00.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Σίτισης κατ' εφαρμογή σχετικής απόφασης του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο : 2731082240, εσωτ. 1.