ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παράταση προθεσμίας διανομής διδακτικών βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία διανομής διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.