ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα δράσεων τριημέρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (13-14-15/5/2013) και παράταση της περιόδου αιτήσεων συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Πέμπτη 9/5/2013.

Συμπληρώστε εδώ την αίτηση συμμετοχής.

Το 3ήμερο θα περιλαμβάνει δράσεις που θα αφορούν στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων για την επιλογή προσωπικού, διεξαγωγή συνεντεύξεων και ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.