ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θέση πρακτικής άσκησης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης

Η πρακτική άσκηση αφορά στην κάλυψη θέσης βοηθού εκπαιδευτή, συντηρητή δικτύου, επίβλεψη πρακτικής άσκησης παιδιών, διαχειριστή των socialmedia, εγκατάσταση εφαρμογών, κ.α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310-81111.