ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θέση πρακτικής άσκησης (Sopray Ενεργειακή Α.Ε.)

Η εταιρεία Sopray Ενεργειακή Α.Ε. αναζητά φοιτητή πληροφορικής για την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης με γνώσεις PHP και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Επιθυμητή η γνώση drupal, magento και wordpress.

Πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στο site.