ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Google Summer Of Code

To “Summer οf Code″ είναι ένα πρόγραμμα της Google με σκοπό την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα υπό την καθοδήγηση μεντόρων, και διοργανώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες  είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες στον προγραμματισμό και να εξοικειωθούν με τον τρόπο εργασίας μεγάλων οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google-melange.com/gsoc/homepage/google/gsoc2014.

Αιτήσεις θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές από 10 έως και 21 Μαρτίου.