ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τον τελευταίο χρόνο η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας προσέγγισε συστηματικά την πανεπιστημιακή κοινότητα παρουσιάζοντας το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Λακωνίας», ένα  μηχανισμό  παρακολούθησης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και ελέγχου, μέσω του  οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών από κάθε πάροχο  εντός του «Προορισμού ΛΑΚΩΝΙΑ. Στόχος της ενημέρωσης όπως συζητήθηκε και στην 2η Ημέρα Καριέρας στις 29/5/2013 του ΤΕΠΛΗΤ, είναι να λάβουν γνώση οι σπουδαστές και -δεδομένης της σχέσης τους με το αντικείμενο- να υπάρξει ένα δημιουργικό διαδραστικό feedback ωφέλιμο για όλους.

Συνημμένα:
Download this file (enosi-xenodoheion-lakonias.jpg)Ανακοίνωση924 Kb