ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο συνεργάτες μερικής απασχόλησης.

Οι αρμοδιότητες των συνεργατών που θα προσληφθούν και οι δεξιότητες που απαιτούνται συνδυαστικά είναι οι παρακάτω:

  • Συνεργασία και υποστήριξη κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών

  • Εκπροσώπηση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  • Επεξεργασία & εισήγηση δράσεων προς το ΔΣ και μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων

  • Υποστήριξη δράσεων που υλοποιούνται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ

  • Διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ

  • Παρακολούθηση και διαιτησία (moderation) των λιστών ηλ-ταχ, των φόρουμ, και των wiki της ΕΕΛ/ΛΑΚ και αλληλογραφίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ

  • Διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, Λειτουργικό σύστημα, Βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ)

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών κυρίως σε PHP και διαχείριση linux servers, wordpress & MySQL

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα βιογραφικά τους στο info AT ellak DΟΤ gr έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013.

Ο ένας συνεργάτης μπορεί να έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και άλλος σε διαχειριστικά και σχέσεων με κοινότητες εθελοντών.

Απαιτείται παρουσία στα γραφεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ το πρωί (~9-1μμ) ή το απογεύμα (4-8μμ), καθημερινά ή/και τα Σαββατοκύριακα.