ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διοικητική οργάνωση


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δρ. Γεωργόπουλος Ευστράτιος
Καθηγητής 


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δρ. Λιαπέρδος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής


Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Δρ. Φιλιππόπουλος Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής 


Γραμματεία Τμήματος

Μάκκα Μαρία
Προϊσταμένη Γραμματείας

Ανδρεΐκος Παναγιώτης Παύλος
Διοικητικός Υπάλληλος 


Τεχνική Υποστήριξη Τμήματος

Παπαδάκος Γεώργιος


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Καραμπάτσος Βασίλειος

Κουτράκης Κωνσταντίνος