ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διοικητική οργάνωση


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Καραγιώργος Γρηγόριος
Αναπληρωτής Καθηγητής 


Αναπληρωτής Κοσμήτορα

Σταυρόγιαννης Σταύρος
Καθηγητής 


Γραμματεία Τμήματος

Μάκκα Μαρία
Προϊσταμένη Γραμματείας

Ανδρεΐκος Παναγιώτης Παύλος
Διοικητικός Υπάλληλος 

Τσιάκα Βασιλική
Διοικητική υπάλληλος


Τεχνική Υποστήριξη Τμήματος

Παπαδάκος Γεώργιος


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Καραμπάτσος Βασίλειος

Κουτράκης Κωνσταντίνος